(Bij)scholing

Het Provinciaal steunpunt MBvO en sport en bewegen voor senioren valt per 1 oktober 2022 onder de vlag van de KBO Limburg. Samen met Simone Gerono en Sandra Hamers geeft de KBO Limburg vorm en inhoud aan dit Provinciaal Steunpunt. Vanaf 1 oktober 2022 is het steunpunt operationeel en gaan we samen met alle betrokkenen, aan de slag met als doel: passend beweegaanbod voor iedere Limburgse senior.

Bijscholingen en opleidingen

Elk jaar organiseert Meer Bewegen voor Ouderen in samenwerking met KBO Limburg bijscholingen voor lesgevers en vrijwillige begeleiders van beweegactiviteiten. Het streven is om voor elke beweegactiviteit een specifieke bijscholing aan te bieden. Ook kunnen in-company scholingen aangevraagd worden. Stuur je verzoek naar contact@mbvo.nl

Daarnaast organiseren we ook opleidingen om te zorgen voor aanwas van nieuwe Sport en beweegleiders senioren en MBvO-lesgevers. Neem voor meer informatie per e-mail contact op met een van de MBvO teamleden van Huis voor de Sport Limburg.

Op deze bijscholingen en opleiding passen wij ons privacybeleid toe. 

De aanmeldingstermijn voor de bijscholing valpreventie op 17 maart 2023 is gesloten; het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Mocht je nog interesse hebben in deze of een andere bijscholing? Mail dan je verzoek naar contact@mbvo.nl