Opleiding Sport- en beweegleider senioren
donderdag 24 september 2020
Bij voldoende deelnemers

De 1-jarige opleiding leidt op tot Sport- en beweegleider senioren gymnastiek, ook wel MBvO gymnastiek genoemd. Na het afronden van de opleiding kan je beweeglessen op het vlak van gymnastiek en spel-sport geven aan senioren van alle leeftijden en op alle niveaus. Enige vooropleiding is noodzakelijk.

Voor wie?
Geïnteresseerden die graag met de doelgroep senioren aan de slag gaan en die actief zijn op het gebied van sport en bewegen.

Vooropleidingseisen

 • Door de sportbond erkende gediplomeerde sportleiders/trainers op niveau 3 binnen georganiseerde of anders georganiseerde sport, of
 • Diploma Sportkunde, ALO, MO-P, of
 • Diploma CIOS of ROC Sport & Bewegen niveau 3, of
 • Diploma PABO (met aantekening gymnastiek), of
 • Diploma fysiotherapie met ervaring met werken in groepen, of
 • Oefentherapeut mensendieck / Cesar, of
 • Activiteitenbegeleiders en sociaal cultureel werkers met belangstelling en ervaring m.b.t. sportief bewegen in groepen, of
 • Studenten Sportkunde, CIOS, ROC Sport en Bewegen studiejaar 3/4.

Daarnaast dien je vóór het behalen van het diploma in bezit te zijn van een geldig EHBO/MFA en AED certificaat. Het certificaat moet je kunnen overleggen.

Let op
Als je niet aan bovenstaande vooropleidingseisen voldoet, kan het totaal van je eerder verworven competenties wel tot toelating leiden. Mail dan een verzoek om een afspraak te maken met een van de MBvO-adviseurs naar  e-mail . Vermeld in de mail je contactgegevens.

Inhoud van de opleiding
De opleiding duurt één schooljaar, en bestaat uit theorie, praktijk en twee stages. De lesstof bestaat onder andere uit gezondheidskundige en psychologische aspecten van het ouder worden, didactiek, methodiek en praktijklessen. De opleiding start op 10 januari 2020 bij voldoende deelnemers. Het definitieve lesrooster ontvang je bij aanvang van de opleiding.

Diploma
Na het volgen van de opleiding ben je bevoegd om les te geven aan de brede doelgroep senioren. Tijdens de opleiding kan je bovendien het diploma MBvO-Gymnastiek van de KNGU en het GALM-diploma behalen (afhankelijk van de gevolgde stage).

Kosten: € 1395,00

Bijzonderheden

 • Start van de opleiding is op 10 januari 2020 (bij voldoende deelnemers).
 • Cursusdagen zijn steeds op vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.30 uur.
 • Duur van de opleiding is 26 lesweken; tijdens schoolvakanties is geen les.
 • De studiebelasting is ongeveer 200 uur (afhankelijk van het instroomniveau); dit omvat 26 cursusdagen, zelfstudie, opdrachten en daarnaast 20 stagelessen.
 • Studiemateriaal is in de kosten inbegrepen.
 • De opleiding is vrijgesteld van BTW.
 • Betaling gebeurt via automatische incasso, in 1 of 2 termijnen.
 • Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van Huis voor de Sport Limburg van toepassing.

Aanmelden
Aanmelden is mogelijk via onderstaand formulier.