Gratis bijscholing Verantwoord bewegen en lesgeven in Corona tijd!
vrijdag 21 augustus 2020
van 13:15 tot 16:30 uur - Cultureel Centrum Don Bosco, Mgr. Savelbergweg 100, 6097 AE Heel

Naar aanleiding van de vele vragen en ervaren knelpunten m.b.t. lesgeven aan kwetsbare doelgroepen organiseert Huis voor de Sport Limburg een bijscholing. Het voornaamste doel van deze bijeenkomst is het aanbieden van verantwoorde oefenstof, zowel voor gymnastiek/spel en sport als voor het dansen. Hierbij ligt de focus op wat er nog wél kan, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM en de lokale protocollen. Uiteraard is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en goede voorbeelden.

Deze bijscholing wordt gratis aangeboden aan alle geregistreerde lesgevers. 

Hoe ga je om met de eigen verantwoordelijkheid, gevolgen van corona maatregelen (mondkapje /afstand bewaren/hygiëne maatregelen) en de effecten hiervan op je les. Er worden 2 workshops gegeven, 1 voor dans en 1 voor gymnastiek en spel& sport. In beide workshops wordt onder andere aandacht besteed aan creatief omgaan met oefenstof, verantwoord materiaal gebruik, organisatievormen. In uw aanmelding kunt u aangeven welke workshop u wilt volgen. 

De bijscholing is gratis voor geregistreerde lesgevers MBvO Gymnastiek, sport & Spel & dans. De inhoud van de bijscholing is gericht op groepen met zelfstandig wonende senioren. Uiteraard worden er voorbeelden van differentiatie gegeven maar de bijscholing is niet gericht op de intramurale situatie. 

Benodigdheden: makkelijk zittende kleding en gymschoenen.

Programma

13.15 uur                         Inloop met koffie / thee

13.30 – 14.00 uur            Introductie stand van zaken, ontwikkelingen en toekomst

14.30 – 16.00 uur            Workshop Dans door docent Monique Vernooij

14.30 - 16.00 uur             Workshops gymnastiek / sport & spel door docent Maria Mekes

16.00 uur                          Gezamenlijke afsluitende zitdans

Uiteraard is er na afloop nog tijd om ervaringen uit te wisselen. 

U ontvangt een reader van deze bijscholing. 

Deze bijscholing heeft geen (afsluitend) examen en leidt niet op tot een officiële kwalificatie. U ontvangt na afloop van de bijscholing een certificaat als bewijs van deelname.

In de accommodatie is het gebruik van eigen consumpties (met uitzondering van water) niet toegestaan. Er is koffie en thee aanwezig bij ontvangst en in de pauze.

Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk 13 augustus a.s. door Huis voor de Sport Limburg te zijn ontvangen. Inschrijven na deze datum is niet meer mogelijk. Het aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is gemaximaliseerd. Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangstdatum.

Aanmelden kan via onderstaand formulier.