Organisatie van het MBvO in Nederland

In bijna elke gemeente vinden er MBvO bewegingsactiviteiten plaats, veelal georganiseerd door de lokale sport- of welzijnsstichting, seniorenvereniging of door de lesgever zelf.

In een aantal provincies (Limburg en Friesland) en grote steden (Den Haag en Amsterdam) zijn er provinciale  of grootstedelijke consulenten MBvO. Zij kennen de provinciale situatie en organiseren netwerkbijeenkomsten, de opleiding MBvO en bijscholingen. Met uw MBvO vragen kunt u bij hen terecht.

Contactgegevens
MBvO Amsterdam: mbvo_amsterdam@hotmail.com
MBvO Den Haag: kitty.vanderschaft@denhaag.nl
SportFryslan: Marije Plantinga marije@sportfryslan.nl of 06-51 75 12 07
SportFryslan: Berber van der Krieke berber@sportfryslan.nl of 06-10 32 32 58
MBvO Limburg: MBvO@huisvoordesport.org

Lesgevers MBvO kunnen lid worden van VML Nederland, de beroepsvereniging van gediplomeerde lesgevers die bewegingslessen aanbieden aan senioren. Zij ondersteunen hun leden bij vakbekwaamheid, vakontwikkeling, vakkennis en rechtspositie. Meer informatie lees je op de website van VML Nederland.

Heb je vragen over seniorensport of GALM-projecten? Neem dan contact op met je provinciale sportraad.