Waarvoor staat MBvO?

Het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) is in 1971 gestart en is de verzamelnaam voor een scala aan beweegactiviteiten voor senioren zoals gymnastiek, spel en sport, diverse dansvormen, watergymnastiek, yoga, tai chi, (sportief) wandelen en spel en sport en vele andere mogelijkheden. Deze beweegactiviteiten staan onder leiding van deskundige docenten die hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd. In heel Nederland worden MBvO activiteiten georganiseerd. In Limburg zijn er elke week meer dan 23.000 deelnemers aan het MBvO.

Bij alle MBvO-activiteiten wordt naast de bewegingsspecifieke doelstellingen ook de bevordering van zelfstandigheid en zelfredzaamheid nagestreefd. Beweegplezier en sociaal contact zijn daarbij erg belangrijk. De MBvO activiteiten zijn aangepast aan de wensen, behoeften en mogelijkheden van de deelnemers, zowel op inhoud, organisatie als toegankelijkheid (in de buurt, laagdrempelig en betaalbaar).
De doelgroep van het MBvO bestaat uit senioren met ouderdomsmotoriek, zowel zelfstandig wonende senioren, als cliënten van dagopvang en bewoners van zorginstellingen. Het aangrijpingspunt in de lessen is de ouderdomsmotoriek en de lichamelijke en psychosociale veranderingen die optreden bij het ouder worden en de consequenties hiervan op gebied van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. MBvO vindt plezier in bewegen belangrijk en is geen therapie.